Αίτηση Εγγραφής

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας


Προς : Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορειβατικού Συλλόγου Μεσολογγίου

Κύριοι:

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου ως μέλος του Ορειβατικού
Συλλόγου Μεσολογγίου, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου.
Είμαι ενήλικος και μπορώ να συμμετέχω στις αθλητικές δραστηριότητες
του συλλόγου.

Σχετικά σας γνωρίζω πως έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι το
καταστατικό του συλλόγου,  καθώς και τις Βασικές Αρχές της
«Διακήρυξης του Τυρόλου» της U.I.A.A.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και
αποδέχομαι την καταχώρησή τους στο Αρχείο Μελών του συλλόγου.

*Σημ.: Η εγγραφή μέλους έχει ισχύ από τη στιγμή που θα καταβληθεί η
εγγραφή των 5 ευρώ και η ετήσια συνδρομή των 10€.

ΚοινοποίησηShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter