Πρόγραμμα αναβάσεων 2016 -17

2/10/2016       Κλωκός : Φτέρη – Κορυφή

23/10/2016      Αράκυνθος : Χούνιστα – Αγ. Παρασκευή – Γρεβενό

12-13/11/2016      Παναιτωλικό : Περιστέρι – Καταφύγιο – Κόκα – Κατελάνος

27/11/2016          Ναυπακτία : Αριστοτέλειο μονοπάτι

11/12/2016          Ακαρνανικά : Θύρρειο – Περγαντί

14-15/1/2017       Παναχαϊκό: Πουρναρόκαστρο – Καταφύγιο Ψάρθι – Κορυφή

29/1/2017            Ναυπακτία : Βελβίνα – Αρχ. Χώρος Ελληνικών –
Αγραπιδόκαμπος

12/2/2017            Αράκυνθος : Ρέτσινα – Αρχ. Χώρος Πλευρώνας

5/3/2017              Ναυπακτία : Αγία Κυριακή– Τσακαλάκι

26/3/2017      Βαράσοβα : Λιμνοπούλα – Κορυφή

23/4/2017       Προυσός : Προυσός – Μαύρη Σπηλιά και

Μονοπάτι Καταρρακτών

7/5/2017       Ναυπακτία : Αγία Κυριακή – Χάνι Πλούμη – Χάνι Λόη

21/5/2017Ζήρια       Οροπέδιο – Κορυφή

10-11/6/2017       Ακαρνανικά : Τρύφος – Φαράγγι Νήσσας – Άγιος Βάρβαρος

25/6/2017       Ναυπακτία Πλάτανος – Γέφυρα Αρτοτίβας – Καρέλι Ευήνου

9/7/2017       Φαράγγι Πανταβρέχει

ΚοινοποίησηShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter